Wanneer wordt mijn loon uitbetaald?

Recolo betaalt het salaris elke week of vier weken. Dit betekent dat je per jaar 13 keer betaald wordt in plaats van 12 keer per jaar zoals bij maandelijkse salarisbetaling. Na afsluiting van een periode van vier weken, wordt in de daaropvolgende week het loon uitbetaald. 

Voorbeeld 1

Je bent gestart in week 5 en werkt in ook in week 6, 7 en 8. Je salaris wordt in week 9 na afsluiting van periode 2.

Voorbeeld 2

Je start in week 39 en werkt ook in week 40. Uitbetaling van je salaris volgt in week 41. 

Het loon wordt na een periode uiterlijk op vrijdag uitbetaald. Het komt voor dat de lonen eerder uit kunnen worden betaald indien de uren op tijd zijn goedgekeurd door de opdrachtgever. 

Je kunt voor 2022 uitgaan van de volgende datums voor de uitbetaling van je loon.

2023