Kan ik een voorschot krijgen?

Het is mogelijk een voorschot aan te vragen op het salaris. Een voorschot is tot maximaal € 100,- mogelijk mits je voldoende uren hebt gewerkt in de betreffende periode. Een voorschot wordt verrekend met de eerstvolgende loonbetaling. Voorschotten worden niet gegeven indien je een loonbeslag hebt.